top of page
Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming - AVG

 

Algemeen

Deze website geeft u inzicht in hoe wij werken en laat het potentieel zien

Mogelijkheden van onze aanbiedingen of diensten uit de gezondheidssector.

U kunt de informatie op deze website accepteren en bent niet verplicht om iets terug te geven of uw identiteit bekend te maken. Onderdeel van onze core business

het is niet om goederen en producten te verkopen of om gegevens te verzamelen en te verhandelen.

 

Gegevensverwerking

Als u ons echter een aanvraag stuurt of een contractuele relatie met ons aangaat

het is noodzakelijk voor ons om persoonsgegevens te verstrekken zoals naam, telefoonnummer,

Verzamel en bewaar e-mailadressen, postadressen enz. Die uw identiteit aangeven.

Dit gebeurt wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier of via ons e-mailadres

communiceren.

 

 

Gegevensbeveiliging

Aangezien onze website is gecodeerd (https) en ons e-mailverkeer SSL (TLS) is gecodeerd,

Uw gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor onbevoegde derden.

We streven ernaar om altijd te voldoen aan de huidige regelgeving voor gegevensbescherming

en behandel uw gegevens strikt vertrouwelijk.

We verzamelen en gebruiken uw gegevens alleen voor contact en verdere contractuitvoering. De basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lit b DSVGO. Uw gegevens worden alleen voor zover door ons gebruikt

opgeslagen en verwijderd na voltooiing van het evenement. Wettelijke bewaartermijnen

blijven onaangetast.

 

Onze internetprovider wix.com, die de technische infrastructuur voor website- en e-mailverkeer levert, is onderworpen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (wix.com/data-protection).

 

 

Cookies

We gebruiken cookies zodat u het meeste uit onze website kunt halen.

Cookies zijn kleine bestanden die bij elk bezoek aan een website als sessie op uw apparaat worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de

Wijzig de instellingen in uw browser en sta geen cookies toe, maar zal dat niet doen

kunt gebruik maken van de volledige mogelijkheden van onze website.

Cookies worden gebruikt voor:

- het contactformulier

- doorsturen naar de mobiele site

Serverlogbestanden worden ook vastgelegd door de provider. Hier volgen de volgende

Gegevens die op de server zijn opgeslagen maar niet zijn samengevoegd met andere gegevens:

Bezochte website, hoeveelheid gegevens, bronpagina, IP-adres - verkort of geanonimiseerd, tijd, besturingssysteem, browsertype.

 

 

 

Uw rechten op gegevensbescherming

Als het gaat om de opslag en verwerking van persoonsgegevens

grondrechten waarop we uw aandacht willen vestigen:

 

Het recht op informatie:

U heeft recht op informatie over de verblijfplaats van uw gegevens.

Op verzoek kunnen wij u vertellen welke gegevens wij over u hebben verzameld en opgeslagen.

 

Het recht op overdraagbaarheid:

U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens machineleesbaar te bekijken

Overhandig het formulier (bestand) en laat het verzenden.

 

Het recht om te wijzigen, verwijderen, beperken:

U heeft het recht om uw verzonden gegevens te laten corrigeren, hun verwerking beperkt

of volledig door ons worden verwijderd.

 

Het recht om te klagen:

Je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken:

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment intrekken.

Het is voldoende als u ons een bericht per e-mail stuurt. De wettigheid van up

Ingetrokken gegevens blijven herroepbaar, onaangetast door de intrekking zelf.

 

 

 

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website:

Persoonlijke training - Melanie Cypko

Knospengrund 27

12524 Berlijn

 

melanie.cypko@gmx.de

 

 

bottom of page